"Ani w Boga wierzy, ani się diabła boi. Zobacz też: diabeł, wiara"

Przysłowia polskie

"Aniołowie pijanych na rękach swych noszą. Zobacz też: anioł, pijak, ręka"

Przysłowia polskie

"Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zobacz też: apetyt, jedzenie"

Przysłowia polskie

"Apostoł ludzkości rzadko pości. Zobacz też: apostoł, ludzkość, post"

Przysłowia polskie

"Atak jest najlepszą obroną."

Przysłowia polskie

"Baba bez chłopa – jak chałupa bez płota."

Przysłowia polskie

"Baba gruba – chłopa chluba."

Przysłowia polskie

"Baba z wozu, koniom lżej. Zobacz też: baba, wóz"

Przysłowia polskie

"Bez Boga ani do proga."

Przysłowia polskie

"Bez matki nie ma chatki."

Przysłowia polskie