"Bez pracy nie ma kołaczy. Zobacz też: praca"

Przysłowia polskie

"Będą takie mrozy, że przymarznie cap do kozy."

Przysłowia polskie

"Biednemu zawsze wiatr w oczy. Zobacz też: bieda, oczy"

Przysłowia polskie

"Biedny kupuje jedną kapotę, ale na całe życie."

Przysłowia polskie

"Bierz nogi za pas, póki jeszcze czas."

Przysłowia polskie

"Bliższa ciału koszula."

Przysłowia polskie

"Bogatemu diabeł dzieci kołysze. Zobacz też: bogactwo, dziecko"

Przysłowia polskie

"Bogatemu to i byk się ocieli. Zobacz też: byk"

Przysłowia polskie

"Bogu – co boskie, cesarzowi – co cesarskie."

Przysłowia polskie

"Bo pić trzeba umieć."

Przysłowia polskie