"Chartom często przebaczają to, za co kundla knutują. Zobacz też: pies"

Przysłowia polskie

"Chcesz być bogatym, bądź siedem lat świnią. Zobacz też: bogactwo, świnia"

Przysłowia polskie

"Chcesz przyjaciela stracić? – Pieniędzy mu pożycz. Zobacz też: pieniądze, przyjaźń"

Przysłowia polskie

"Chcesz się dowiedzieć prawdy o sobie, pokłóć się z przyjacielem. Zobacz też: kłótnia, prawda"

Przysłowia polskie

"Chciwy dwa razy traci. Zobacz też: chciwość, strata"

Przysłowia polskie

"Chłop do kielni, baba do patelni. Zobacz też: chłop"

Przysłowia polskie

"Chłop robotny i baba pyskata zawojują pół świata."

Przysłowia polskie

"Choćby i najtęższa zima – tylko do wiosny trzyma. Zobacz też: zima"

Przysłowia polskie

"Choćby koza biała – byle posag miała; choćby chłop o jednym oku – byle tego roku."

Przysłowia polskie

"Choćbyś miał złota skrzynie, śmierci się nie wywiniesz."

Przysłowia polskie