"Aniołowie pijanych na rękach swych noszą. Zobacz też: anioł, pijak, ręka"

Przysłowia polskie