"Baba bez chłopa – jak chałupa bez płota."

Przysłowia polskie