"W czerwcu się okaże, co nam rok da w darze."

Przysłowia polskie