Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.

Johann Wolfgang von Goethe #Autori

captcha