Nedokonalosť slova nedovolí filozofom vyjadriť myšlienku v jej plnej šírke.

Johann Wolfgang von Goethe #Autori

captcha