Neužitočný život je predčasná smrť.

Johann Wolfgang von Goethe #Autori

captcha