"Човекът няма друга причина да философства, освен стремежът към блаженство."

Августин Блажени

"Нито един човек няма право да води толкова съзерцателен живот, за да забрави за своя дълг да служи на ближния."

Августин Блажени

"Бъди винаги недоволен от това, което си, ако искаш да станеш по-друг, отколкото си, защото на каквото се спреш, на това ще останеш."

Августин Блажени

"Волята ни винаги е свободна, но не винаги е добра."

Августин Блажени

"Никой нищо не прави хубаво, ако е против волята му, дори ако човек и да прави нещо хубаво."

Августин Блажени

"Навикът, ако не му се противопоставяме, става необходимост."

Августин Блажени

"От какво се състоим? От тяло и дух. Кое от тях е по-доброто? Разбира се, духът."

Августин Блажени

"Човекът е разумно, смъртно същество."

Августин Блажени

"Вие сте заслепени от златото, блестящо в домовете на богатите; вие, разбира се, виждате какво имат те, но не виждате какво не им достига."

Августин Блажени

"Убедих се, че трябва повече да се доверявам на тези, които учат, а не на тези, които заповядват."

Августин Блажени

captcha