"Нека да вярваме, ако не можем да разберем."

Августин Блажени

"Колкото голям е Бог в големите неща, толкова е голям и в малките."

Августин Блажени

"Когато над нас се изливаш, Ти, Господи, не се принизяваш, а нас възвисяваш. Ти не се разпиляваш, а нас съединяваш."

Августин Блажени

"Нямаше да съществувам, въобще нямаше да съществувам, Боже мой, ако Ти не съществуваше в мене. Или по-точно нямаше да съществувам, ако не съществувах в Тебе."

Августин Блажени

"Дай ми, Господи, да разбера дали първо трябва да те призовавам, или първо трябва да Те прославям - и дали трябва първо да Те познавам или първом да Те призовавам. Но нима някой Те призовава, незнаейки за Теб?"

Августин Блажени

"Ако Бог беше предопределил жената да бъде господарка на мъжа, той би я сътворил от главата, ако трябваше да е робиня, то би я сътворил от краката; но тъй като я е опредеил да бъде другарка на мъжа, Той я е сътворил от ребро."

Августин Блажени

"О, Господи, помогни ми да стана добродетелен, но не веднага."

Августин Блажени

captcha