"...законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че сяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството."

Христо Ботев

"Знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе."

Христо Ботев

"Знайте, че който не обича родителите си, жена си и децата си, той не обича своето отечество!"

Христо Ботев

"Лудите не може никой утеши, бесните не може никой укроти!"

Христо Ботев

"Настане вечер — месец изгрее, звезди обсипят свода небесен; гора зашуми, вятър повее, — Балканът пее хайдушка песен!"

Христо Ботев

"Но... стига ми тая награда - да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода..."

Христо Ботев

"Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество."

Христо Ботев

"От сичкото това, що казахме дотука, ние не можеме да направиме друго никакво заключение, освен това, че единственото спасение на нашия народ се състои в революцията. Който има уши, той нека чуе. Нашата революционна партия скоро ще покаже де е, какво е и какво иска."

Христо Ботев

"Пътят е страшен но славен."

Христо Ботев

"Радостта ми няма граници, като си наумя, че „моята молитва“ се сбъдва."

Христо Ботев

captcha