Ако те обичам, това какво те засяга?

Йохан Волфганг фон Гьоте #Автори

Владетел, който не събира около себе си всички даровити и достойни хора, е пълководец без армия.

Йохан Волфганг фон Гьоте #Автори

Всеки ден трябва да послушаш поне една песен, да погледнеш хубава картина и да прочетеш поне едно мъдро изречение.

Йохан Волфганг фон Гьоте #Автори

Всеки, който не вярва в бъдещия живот, е мъртъв и за настоящия.

Йохан Волфганг фон Гьоте #Автори

Всеки чува това, което разбира.

Йохан Волфганг фон Гьоте #Автори

Всяка умна мисъл вече е идвала в нечия глава, трябва само да се опитаме още веднъж да достигнем до нея.

Йохан Волфганг фон Гьоте #Автори

Глупаците са най-неприятните крадци — те едновременно крадат и времето и настроението ни.

Йохан Волфганг фон Гьоте #Автори

Глупост е да подценяваш врага си преди неговата смърт, а подлост след победата му.

Йохан Волфганг фон Гьоте #Автори

Голяма част от бедите на този свят идва от това, че хората не достатъчно добре са разбрали своите цели.

Йохан Волфганг фон Гьоте #Автори

Да бъда откровен, мога да обещая, но безпристрастен не.

Йохан Волфганг фон Гьоте #Автори

captcha