Афоризмът е едва ли не e най-добрата форма на философските размисли. — Лев Толстой

Афоризми за афоризмите #Други #Хумор #Мъдрости

Афоризмите са духовна храна в тубички. — Ирина Вилде

Афоризми за афоризмите #Други #Хумор #Мъдрости

Афоризмът е мисъл, изказана от чуждестранен автор. — «Афоризм, это мысль, высказанная иностранным автором.» — Антон Лигов

Афоризми за афоризмите #Други #Хумор #Мъдрости

Афоризмът е неочакван изблик, изненадващ гръм. — Димитър Подвързачов

Афоризми за афоризмите #Други #Хумор #Мъдрости

Винаги проверявай цитатите: своите - преди да ги кажеш, чуждите - след като са казани. — Уинстън Чърчил

Афоризми за афоризмите #Други #Хумор #Мъдрости

Големите автори на афоризми се четат така, като че всички те са се познавали един друг много добре. — Елиас Канети

Афоризми за афоризмите #Други #Хумор #Мъдрости

Имам цитати за всякакви случаи - това е най-добрият начин да мислиш оригинално. — Дороти Сейърс

Афоризми за афоризмите #Други #Хумор #Мъдрости

Краткият афоризъм може да възбуди дълъг мисловен процес. — Венцеслав Константинов

Афоризми за афоризмите #Други #Хумор #Мъдрости

Не е достатъчно само фразите да са хубави, хубаво трябва да е и онова, за което ги използваш. — Олдъс Хъксли, из "Прекрасният нов свят"

Афоризми за афоризмите #Други #Хумор #Мъдрости

Ние обикновено цитираме тези мъдреци, с които сме съгласни. — Роман Гожелски

Афоризми за афоризмите #Други #Хумор #Мъдрости

captcha