"Не се подчинявай на властта, ако това противоречи на принципите ти."

Алберт Айнщайн

"Науката е великолепно нещо, ако човек не е принуден да изкарва хляба си чрез нея. Всеки трябва да печели препитанието си, след като избере професия, за която е сигурен, че е в състояние да овладее. Само когато не сме длъжни да даваме отчет някому, можем да намерим радост в научните занимания."

Алберт Айнщайн

"Колко жалък е физикът-теоретик, когато се изправи пред Природата — и пред студентите си!"

Алберт Айнщайн

"Единственото наистина ценно нещо е интуицията."

Алберт Айнщайн

"Единственото, което обърква познанията ми, е моето образование."

Алберт Айнщайн

"За съжаление вече стана очевидно, че нашата технологичност задмина нашата хуманност."

Алберт Айнщайн

"Две неща ми вдъхват страхопочитание — сияещото небе отгоре и поучителната Вселена, в която се намирам."

Алберт Айнщайн

"Две неща са нужни за нашата работа: неуморна издържливост и готовността да изхвърлиш нещо, в което си вложил много време и труд."

Алберт Айнщайн

"По-добре под властта на закона, отколкото под тази на индивида."

Аристотел

"Гладни очи не заспиват."

Пословици и поговорки

captcha