"Adam cóż by poradził, gdyby Bóg w raju Ewy nie posadził. Zobacz też: Adam, Bóg, Ewa, raj"

Przysłowia polskie